یکم وقته که رفته

محمد سلگی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

استان همدان، شهر

دبیرستان امام علی (ع) نهاوند

این صفحه 173 بار بازدید شده

177

رتبه در کشور

5

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • تدریس در دبیرستان نمونه دولتی امام علی نهاوند

  تالیفات

  • مقاله "باد جوی مولیان ؛ ابیات تاثیرگذار رودکی در زبان و شعر پارسی"

  • مقاله "اولی یا اولیتر ؟"

  • مقاله "دگرگونی سنایی و دگرگونی غزل پارسی"

  • مقاله "پندارهای تربیت ؛ روانشناسی یک حکایت گلستان سعدی"

  • مقاله "داور دادگر در هفت خان رستم"

  • مقاله "نخستین بانوی شعر پارسی"

  • مقاله "تجلی رستم در سخن سنایی"

  • کتاب "کین ایرج"

  گواهینامه و افتخارات

  • جوان نمونه آموزش و پرورش نهاوند در سال 1397

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی