خیلی وقته که نیومده

ایمان شیرازی

لیسانس علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

استان اصفهان، شهر خمینی شهر

دبستان مهاد 1 خمینی شهر

این صفحه 749 بار بازدید شده

464

رتبه در کشور

60

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش چهارم ریاضی چهارم علوم تجربی چهارم مطالعات اجتماعی چهارم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی