خیلی وقته که نیومده

محمد بهاری

دکتری تجربی

استان لرستان، شهر

مدرسه چمران ناحیه 2 خرم آباد

این صفحه 32 بار بازدید شده

773

رتبه در کشور

34

رتبه در استان

5

رتبه در ناحیه
معلم مدرسهی شهید چمران

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی هشتم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی