ازش بی خبریم!

مجید مرتضوی نیا

دکتری پزشکی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان سلام تجریش منطقه 1 تهران

این صفحه 261 بار بازدید شده

126

رتبه در کشور

12

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
رتبه 153 کنکور ریاضی سال 91... ورودی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهران
رتبه 1011 کنکور تجربی 96.. ورودی پزشکی داشنگاه بقیه الله تهران

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم ریاضی (1) دهم ریاضی (2) یازدهم فیزیک (2) یازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت.. رتبه 153 کنکور ریاضی 91

  • پزشکی دانشگاه بقیه الله و کنکور تجربی 96

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی