چند روزه که پیداش نیست!

محمد محمدی بمرود

لیسانس زبان وادبیات فارسی

استان خراسان جنوبی، شهر حاجی آباد

مدرسه شهید محمدناصر ناصری زیركوه

این صفحه 938 بار بازدید شده

808

رتبه در کشور

25

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی