همینجاست الان میاد!

مجید کوهستانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک

استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل

دبیرستان امام خمینی (ره) پشت آب (نیمروز)

این صفحه 272 بار بازدید شده

339

رتبه در کشور

13

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فیزیک (1) دهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (3) تجربی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  تالیفات

  • http://communications.elsevier.com/r/?id=h38dbee18,63565e46,375aa3cc&utm_campaign=STMJ_75273_AUTH_SERV_PPUB&utm_medium=email&utm_dgroup=Email1Publishing&utm_acid=-796889204&SIS_ID=-1&dgcid=STMJ_75273_AUTH_SERV_PPUB&CMX_ID=&utm_in=DM643298&utm_source=AC_30&utm_term=Email 1 Publishing_TLSH&p1=S2352492819303502

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد