امروز اینجا بود!

مهری خاوازی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

استان خوزستان، شهر

مدرسه هاجر ناحیه 1 اهواز

این صفحه 213 بار بازدید شده

44

رتبه در کشور

2

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 13 سال تدریس در آموزش و پرورش

  تالیفات

  • مهارت شنیداری برای ویژن ۱ Listening for vision 1

  • مهارت شنیداری برای ویژن 2 Listening for vision۲

  • مهارت شنیداری برای ویژن 3 Listening for vision۳

  • ترجمه کتاب راهنمای حیاتی معلمان زبان انگلیسی : راهکارها، ابزارها و فعالیت‌های قابل استفاده برای کلیه سطوح

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی