امروز اینجا بود!

آیت کریمی

لیسانس ریاضی

استان کرمانشاه، شهر جوانرود

مدرسه رضوان جوانرود

این صفحه 7,375 بار بازدید شده

163

رتبه در کشور

5

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

ودیگر هیچ ...

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی