چند روزه که پیداش نیست!

فاطمه بوربور

فوق لیسانس شیمی فیزیک

استان شهرستان‌های تهران، شهر ورامین

دبیرستان حضرت زهرا ورامین

این صفحه 1,118 بار بازدید شده

38

رتبه در کشور

3

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (1) دهم ریاضی و آمار (1) دهم ریاضی (2) یازدهم ریاضی و آمار (2) یازدهم ریاضی (3) دوازدهم ریاضی و آمار (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 25 سال سابقه تدریس ریاضی در مدارس شاهد و عادی

  تالیفات

  • مولف کتاب آمار و مدلسازی متوسطه دوم

  • مولف کتاب ریاضی نوبت دوم،ریاضی و آمار 3

  • ویراستار کتاب فست بوک ریاضی هشتم

  • مولف کتاب فست بوک ریاضی نهم

  • مولف کتاب فست بوک ریاضی دهم

  • مولف کتاب ریاضی نوبت دوم ،ریاضی و آمار 2

  گواهینامه و افتخارات

  • داور کنفرانس های ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی