امروز اینجا بود!

سیدمسعود حجتی

فوق لیسانس فیزیک هسته ای

استان خراسان جنوبی، شهر قائن

دبیرستان محمودیه 19 خیامی قائنات

این صفحه 265 بار بازدید شده

22

رتبه در کشور

2

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فیزیک کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری فیزیک (1) دهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (3) ریاضی دوازدهم فیزیک (3) تجربی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 32 سال تدریس درآموزش و پرورش و18 سال تدریس دردانشگاه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی