آنلاین

سعید خاکساری

لیسانس علوم تربیتی

استان هرمزگان، شهر بندر عباس

دبستان علی اکبر هجرت میناب

این صفحه 317 بار بازدید شده

458

رتبه در کشور

24

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی