امروز اینجا بود!

مصطفی حسینی

لیسانس آموزش و پرورش ابتدایی

استان یزد، شهر اشکذر

دبستان فرزانگان کوشا اشکذر

این صفحه 250 بار بازدید شده

396

رتبه در کشور

16

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی دوم فارسی و نگارش سوم ریاضی سوم علوم تجربی سوم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • دو سال آموزگار دوپایه دوم و سوم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی