امروز اینجا بود!

خداوردی علیزاده

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

دبیرستان شهید رضایی ناحیه 1 تبریز

این صفحه 2,085 بار بازدید شده

11

رتبه در کشور

1

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  تالیفات

  • مقاله The Importance of Silence in Conversations

  • کتاب A Comprehensive General English برای دانشجویان دانشگاه

  گواهینامه و افتخارات

  • ارائه مقاله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

  • شرکت در ششمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد و ایثارگر استان آذربایجان شرقی

  • ارائه مقاله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی