سید محمد عباس زاده بافقی


این صفحه 317 بار بازدید شده

مقطع: دبستان
استان: یزد
شهر: بافق
ناحیه آموزشی: بافق
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار: شهید چمران
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی