سید محمد عباس زاده بافقی


این صفحه 387 بار بازدید شده

مقطع: دبستان
استان: یزد
شهر: بافق
ناحیه آموزشی: بافق
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار: شهید چمران
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

اطلاعاتی در مورد اندازه جثه ، محل زندگی ، نوع غذا

3 فروردین

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی