خیلی وقته که نیومده

امیررضا حاجی نوروزی

استان اصفهان، شهر کاشان

مدرسه حاج احمد سینائیان و پسران کاشان

این صفحه 313 بار بازدید شده

1041

رتبه در کشور

215

رتبه در استان

18

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

مطالعات اجتماعی چهارم ریاضی پنجم مطالعات اجتماعی پنجم مطالعات اجتماعی ششم هدیه‌های آسمانی ششم تفکر و پژوهش ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی