یکم وقته که رفته

علی طالبی زاده

دانشجوی کارشناسی

استان کرمان، شهر رفسنجان

دبستان حاج محمد پلارک رفسنجان

این صفحه 157 بار بازدید شده

338

رتبه در کشور

13

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش اول ریاضی اول

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی