ازش بی خبریم!

رضا جوانمردی

لیسانس دبیری شیمی

استان آذربایجان شرقی، شهر هوراند

دبیرستان امام رضا هوراند

این صفحه 610 بار بازدید شده

455

رتبه در کشور

43

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
موفقیت من زمانی اتفاق میافته که دانش آموزانم به موفقیت برسن... .

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی هفتم انگلیسی هفتم ریاضی هشتم علوم تجربی هشتم انگلیسی هشتم انگلیسی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 2 سال تدریس در آموزش و پرورش

  • ۵ سال سنوات آموزشی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی