ازش بی خبریم!

رفیع الدین موسی پور

لیسانس علوم تربیتی

استان هرمزگان، شهر حاجی آباد

دبستان شهید چمران شمیل بالا حاجی آباد

این صفحه 357 بار بازدید شده

675

رتبه در کشور

42

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی پنجم ریاضی ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی