چند روزه که پیداش نیست!

پروین محمدی

لیسانس علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستان

استان کردستان، شهر مریوان

دبستان شاهد مریوان

این صفحه 2,811 بار بازدید شده

301

رتبه در کشور

11

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی