امروز اینجا بود!

ام کلثوم عظیمی

لیسانس ریاضی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان الهام منطقه 8 تهران

این صفحه 163 بار بازدید شده

576

رتبه در کشور

87

رتبه در استان

12

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 25 سال طبق حکم کارگزینی

  تالیفات

  • کتاب کمک آموزشی ریاضیات 1، ریاضیات 2 ،هندسه 1 ،هندسه 2 وآمارو مدلسازی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی