{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

عارف ملائی

چند روزه که پیداش نیست!

عارف ملائی

لیسانس آموزش ابتدایی

استان هرمزگان، شهر هشتبندی

دبستان شهید حسین شعبانی میناب

این صفحه 224 بار بازدید شده

آموزگار پایه سوم و چهارم دبستان
فارغ التحصیل پردیس شهید بهشتی هرمزگان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی