{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

عارف ملائی

امروز اینجا بود!

عارف ملائی

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

استان هرمزگان، شهر هشتبندی

دبستان شهید حسین شعبانی میناب

این صفحه 359 بار بازدید شده

آموزگار پایه سوم و چهارم دبستان
فارغ التحصیل پردیس شهید بهشتی هرمزگان
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه مهر البرز

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی