خیلی وقته که نیومده

سید محمدکاظم فقیه شیرازی

لیسانس مکانیک موتورهای دریایی

استان فارس، شهر شیراز

هنرستان کاردانش حاج قوام ناحیه 1 شیراز

این صفحه 129 بار بازدید شده

224

رتبه در کشور

22

رتبه در استان

6

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (1) فنی دهم فیزیک فنی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 26 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- کاردانش

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی