امروز اینجا بود!

رباب شقاقی

استان شهرستان‌های تهران، شهر شهریار

دبستان صابران 2 شهریار

این صفحه 2,216 بار بازدید شده

114

رتبه در کشور

9

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
"من معلّم هستم." درد فهمیدن وفهماندن ومفهوم شدن همگی مال من است.

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 24 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی