گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

سمیه بخشی

چند روزه که پیداش نیست!

سمیه بخشی

فوق لیسانس علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی)

استان خوزستان، شهر اهواز

دبستان مارسولی ناحیه 3 اهواز

این صفحه 249 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی