امروز اینجا بود!

سحر مطاعی

فوق لیسانس علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

استان تهران، شهر تهران

دبستان تزکیه منطقه 1 تهران

این صفحه 2,286 بار بازدید شده

373

رتبه در کشور

49

رتبه در استان

8

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی دوم ریاضی دوم علوم تجربی دوم هدیه‌های آسمانی دوم قرآن دوم هنر دوم فارسی سوم ریاضی سوم علوم تجربی سوم مطالعات اجتماعی سوم هدیه‌های آسمانی سوم قرآن سوم هنر سوم فارسی چهارم ریاضی چهارم علوم تجربی چهارم مطالعات اجتماعی چهارم هدیه‌های آسمانی چهارم قرآن چهارم هنر چهارم فارسی پنجم ریاضی پنجم علوم تجربی پنجم مطالعات اجتماعی پنجم هدیه‌های آسمانی پنجم قرآن پنجم کار و فناوری پنجم هنر پنجم فارسی ششم ریاضی ششم علوم تجربی ششم مطالعات اجتماعی ششم هدیه‌های آسمانی ششم قرآن ششم کار و فناوری ششم هنر ششم تفکر و پژوهش ششم هوش، خلاقیت و استعداد ششم مشاوره تحصیلی ششم فارسی هفتم علوم تجربی هفتم مطالعات اجتماعی هفتم پیام‌های آسمان هفتم انگلیسی هفتم عربی هفتم تفکر و سبک زندگی هفتم فارسی هشتم علوم تجربی هشتم مطالعات اجتماعی هشتم پیام‌های آسمان هشتم انگلیسی هشتم عربی هشتم فارسی نهم علوم تجربی نهم مطالعات اجتماعی نهم پیام‌های آسمان نهم انگلیسی نهم عربی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • یکسال تدریس پایه دوم ابتدائی

  • دو سال تدریس مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی

  • دو سال تدریس تفکر و سبک زندگی دوره راهنمایی

  • دو سال تدریس سواد رسانه ای دوره دوم متوسطه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی