خیلی وقته که نیومده

رهام کمندی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

استان فارس، شهر شیراز

دبیرستان پگاه ناحیه 1 شیراز

این صفحه 89 بار بازدید شده

436

رتبه در کشور

46

رتبه در استان

11

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضیات کنکور سراسری ریاضیات کنکور سراسری ریاضی ششم ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی