خیلی وقته که نیومده

محمد اکرمی

لیسانس کامپیوتر نرم افزار

استان خوزستان، شهر رامهرمز

هنرستان کاردانش شهدای جعفر صادق رامهرمز

این صفحه 417 بار بازدید شده

818

رتبه در کشور

68

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
از ابتدای سال تحصیلی 1386 تا الان بصورت مستمر در شهرستان رامهرمز در مقطع متوسطه دوم و در سطح هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای در رشته مختلف کامپیوتر به عنوان هنرآموز و دبیر کامپیوتر مشغول به آموزش شده ام و در کنار فعالییت آموزشی در اداره آموزش و پرورش، از سال 1385 تا کنون بعنوان مربی، مدیر و آزمونگر مهارت های مختلف رشته کامپیوتر در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و کارگاه های آموزشی مراکز فنی و حرفه ای مشغول فعالیت آموزشی هستم.

درس هایی که تدریس می کنم:

طراحی امور گرافیکی با رایانه دهم کاربر رایانه دهم کاربر Flash دوازدهم کاربر Director دوازدهم کاربر Autodesk Maya دوازدهم کاربر Capturing دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- کاردانش

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی