{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حمید قراگوزلو

امروز اینجا بود!

حمید قراگوزلو

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

استان البرز، شهر کرج

دبیرستان شهدای دانش آموز اشتهارد

این صفحه 1,085 بار بازدید شده

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 5 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی