امروز اینجا بود!

نگین خاقانی بروجنی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی

استان چهارمحال بختیاری، شهر گندمان

دبستان مکتب الزینب گندمان

این صفحه 1,014 بار بازدید شده

1013

رتبه در کشور

15

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی اول ریاضی دوم ریاضی سوم ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی