امروز اینجا بود!

اسماعیل فیروزی

دانشجوی دکتری مدرسي معارف

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

هنرستان شهید مصطفی خمینی رضویه

این صفحه 92 بار بازدید شده

355

رتبه در کشور

35

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی (1) دهم عربی (2) یازدهم عربی (3) دوازدهم دین و زندگی (1) دهم دین و زندگی (2) یازدهم دین و زندگی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • مدرس دانشگاه المصطفی

  • مدرسه معارف امام رضا (ع)

  تالیفات

  • کتاب زیتون: آموزش مكالمه عربی فصیح و لهجه عراقی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- فنی

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی