گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمدجواد باغبان باشی

امروز اینجا بود!

محمدجواد باغبان باشی

فوق لیسانس ریاضی محض

استان کردستان، شهر سنندج

دبیرستان شیخ فضل الله نوری ناحیه 1 سنندج

این صفحه 5,073 بار بازدید شده

دبیر رسمی دبیرستان- منطقه کرانی -استان کردستان

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (1) دهم ریاضی و آمار (1) دهم ریاضی (2) یازدهم ریاضی و آمار (2) یازدهم ریاضی و آمار (3) دوازدهم ریاضی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • تدریس دانشگاه غیرانتفاعی

  • تدریس دانشگاه آزاد

  گواهینامه و افتخارات

  • معلم نمونه منطقه ای

  • پژوهشگر برتر استان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی