{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

امروز اینجا بود!

محمدامین اردیبهشتی

دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی

استان فارس، شهر استهبان

دبیرستان امام خمینی (ره) استهبان

این صفحه 216 بار بازدید شده

1483

رتبه در کشور

167

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی نهم ریاضی (1) دهم ریاضی (2) یازدهم حسابان (1) یازدهم ریاضی (3) دوازدهم حسابان (2) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • تدریس خصوص در آموزشگاه های خصوصی شمیم دانش و فرهیختگان

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی