امروز اینجا بود!

کیوان شاهدوست

لیسانس حسابداری

استان کردستان، شهر بانه

هنرستان کاردانش کار آفرین بانه

این صفحه 539 بار بازدید شده

755

رتبه در کشور

37

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

حسابداری عمومی مقدماتی دهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- کاردانش

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی