آنلاین

کرامت زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دارویی

استان اصفهان، شهر گلپایگان

همکاران گاما

این صفحه 4,295 بار بازدید شده

68

رتبه در کشور

8

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه 2 سال تدریس در مدارس اصفهان

سابقه ی 3 سال تدریس در مدارس گلپایگان

کارشناسی آموزش شیمی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

تدریس کاملا مفهومی و مطابق به روز ترین روش های تدریس

درس هایی که تدریس می کنم:

علوم تجربی هفتم علوم تجربی هشتم علوم تجربی نهم شیمی (1) دهم شیمی (2) یازدهم شیمی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • دبیر رسمی آموزش و پرورش

  • سرگروه گروه آزمایشگاه علوم تجربی گلپایگان

  گواهینامه و افتخارات

  • کارشناسی آموزش شیمی از دانشگاه فرهنگیان

  • عضو انجمن علمی شیمی دانشگاه فرهنگیان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی