امروز اینجا بود!

حمیدرضا علی میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

استان قم، شهر قم

دبستان فردوسی ناحیه 3 قم

این صفحه 3,536 بار بازدید شده

241

رتبه در کشور

6

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی چهارم ریاضی پنجم فارسی ششم ریاضی ششم علوم تجربی ششم مطالعات اجتماعی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • ۴ سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی