{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

چند روزه که پیداش نیست!

حسین خسروی فارسانی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی

استان چهارمحال بختیاری، شهر فارسان

دبستان نوید فارسان

این صفحه 1,437 بار بازدید شده

1430

رتبه در کشور

35

رتبه در استان

5

رتبه در ناحیه

  تالیفات

  • مقاله رسالت و جایگاه دانشگاه ها و مراکز عالی آموزش در تربیت

  • مقاله چالش های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی