{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسین خسروی فارسانی

امروز اینجا بود!

حسین خسروی فارسانی

لیسانس علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)

استان چهارمحال بختیاری، شهر فارسان

دبستان ارشاد فارسان

این صفحه 2,735 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی