{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

امروز اینجا بود!

هدیه رضانیا

لیسانس کامپیوتر

استان تهران، شهر تهران

همکاران گاما

این صفحه 14,105 بار بازدید شده

114

رتبه در کشور

16

رتبه در استان

5

رتبه در ناحیه
مدرس درس رایانه پایه دوم تا نهم
معاون آموزشی دبستان پیوند منطقه 5 تهران
طراح سوال و آزمون ، درسنامه ، تهیه تولید محتوا کتاب کار ، کتاب کار و پیک های آدینه پایه اول تا ششم
مدرس تمام دروس دبستان ( پایه دوم تا ششم)

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی دوم ریاضی دوم فارسی سوم ریاضی سوم فارسی چهارم ریاضی چهارم فارسی پنجم ریاضی پنجم ریاضی ششم کار و فناوری ششم کار و فناوری هفتم کار و فناوری هشتم کار و فناوری نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

  • دبستانهای مناطق ۵ و ۲ و ۹ تهران

  تالیفات

  • طراحی آزمونهای ماهانه انتشارات مبتکران

  • طراحی آزمون سایت زریاد

  • طراحی آزمون علوم گاج

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی