چند روزه که پیداش نیست!

حنانه سعیدی

لیسانس جغرافیا شهری

استان خوزستان، شهر امیدیه

دبیرستان شهدای صنعت نفت امیدیه

این صفحه 331 بار بازدید شده

436

رتبه در کشور

28

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

اقتصاد دهم جامعه شناسی (1) دهم جامعه شناسی (2) یازدهم زمین شناسی یازدهم جغرافیا (2) یازدهم روانشناسی یازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 10سال سابقه تدریس در دبیرستان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی