امروز اینجا بود!

حانیه بیابانی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

استان سمنان، شهر شاهرود

دبستان شهید همت شاهرود

این صفحه 553 بار بازدید شده

715

رتبه در کشور

19

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی پنجم ریاضی ششم هوش، خلاقیت و استعداد ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی