{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حبیب هاشمی

همین چند دقیقه پیش رفت

حبیب هاشمی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

استان ایلام، شهر دره شهر

دبیرستان شهید مطهری دره شهر

این صفحه 696 بار بازدید شده

فقط کافیه جدول ضرب بلد باشی ، با استفاده از تصویرسازی و نقشه ذهنی بهت کمک می کنم ریاضی ۲۰ شی و ازش لذت ببری
26 سال سابقه و دبیر رسمی آموزش و پرورش
400 ساعت فیلم آموزشی ضبط شده
30 جزوه آموزشی
تالیف 6 کتاب آموزشی
نفر اول کشور در جشنواره الگوهای برتر تدریس در سال های 83 و 1400
نفر دوم کشور در جشنواره الگوهای برتر تدریس در سال99
معلم نمونه شهرستان در سال95
معلم نمونه استان در سال96
مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی نهم ریاضی (1) دهم ریاضی (2) یازدهم ریاضی (3) دوازدهم ریاضی و آمار (3) دوازدهم حسابان (2) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی