امروز اینجا بود!

فریبا هاشمی

لیسانس روانشناسی

استان تهران، شهر تهران

دبستان شهید احمدی روشن منطقه 19 تهران

این صفحه 802 بار بازدید شده

393

رتبه در کشور

53

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه
آموزگار مدارس شاهد تهران

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 14 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی