چند روزه که پیداش نیست!

فاطمه بازپور

لیسانس مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

دبستان عصر دانایی تبادکان

این صفحه 565 بار بازدید شده

838

رتبه در کشور

103

رتبه در استان

9

رتبه در ناحیه
آموزگار پایه دوم در دبستان اندیشه حسینی. و در حال حاضر در دبستان عصر دانایی
مربی پیش دبستانی در مهد صادقی پور.
دارای گواهینامه دوره های ضمن خدمت تخصصی پایه دوم

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی دوم ریاضی دوم علوم تجربی دوم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی