{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

خیلی وقته که نیومده

فاطمه کریمی

دانشجوی کارشناسی آموزش علوم اجتماعی

استان یزد، شهر یزد

مدرسه حاج محمود جوادی ناحیه 1 یزد

این صفحه 260 بار بازدید شده

من دانشجوی سال سوم دانشگاه فرهنگیان در رشته آموزش علوم اجتماعی هستم.

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی