چند روزه که پیداش نیست!

فاطمه کرمی

فوق لیسانس مهندسی گیاه پزشکی

استان تهران، شهر تهران

دبستان راهبرد دانش منطقه 1 تهران

این صفحه 575 بار بازدید شده

436

رتبه در کشور

62

رتبه در استان

9

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی