امروز اینجا بود!

فرشید به گزین

فوق لیسانس ریاضیات

استان فارس، شهر شیراز

همکاران گاما

این صفحه 320 بار بازدید شده

600

رتبه در کشور

66

رتبه در استان

16

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی