خیلی وقته که نیومده

محمد احسان دهستانی

لیسانس علوم تربیتی

استان یزد، شهر اردکان

دبستان شهید اکبر کمالی اردکان

این صفحه 788 بار بازدید شده

724

رتبه در کشور

20

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی چهارم ریاضی پنجم فارسی ششم ریاضی ششم علوم تجربی ششم ریاضی هفتم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 5 سال تدریس در آموزش و پرورش

  • 6 سال

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی