گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمد ابراهیمی علویجه

چند روزه که پیداش نیست!

محمد ابراهیمی علویجه

فوق لیسانس آموزش ریاضی

استان اصفهان، شهر اصفهان

دبیرستان شهید غفار زمانی مهردشت

این صفحه 7,246 بار بازدید شده

دانش‌آموخته ریاضی محض از دانشگاه کاشان
دانش‌آموخته آموزش ریاضیات از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
سرگروه ریاضی متوسطه اول استان اصفهان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی