{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

عماد روشن قیاس

چند روزه که پیداش نیست!

عماد روشن قیاس

فوق لیسانس علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

استان مدارس خارج از کشور، شهر کویت

دبستان توحید (کویت) حوزه خلیج فارس

این صفحه 4,224 بار بازدید شده

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 14 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی